Radikal plan mot mannsdominans

Mannsdominansen i toppen i fylkeskommunen skal endrast. Om nødvendig med radikal kjønnskvotering. Neste fylkesrådmann må verta ei kvinne.