Legger ned studieplasser

Regjeringen går inn for å legge ned flere hundre studieplasser på førskolelærerutdanningen.