Frislepp i strandsonen

Det bygges hytter, hus og naust over en lav sko i strandsonen i Hordaland. Ingen fylker i Norge gir flere dispensasjoner fra byggeforbudet langs sjølinjen.