Bompengepakken i ein tynn tråd

Lindås kommunestyre hallar mot nei til bompengepakken for Nordhordland. Avgjerda fell 10. mai.