Ingen spor etter Taraldset

Trass i at New York-politiet har bedt publikum om hjelp til å finne den savnede Bjarte Taraldset, har de foreløpig ikke mottatt ett eneste tips.