Var agent for Akvariet

Modesto Veccia hadde fullmakt til å handle på vegne av Akvariet. Direktør Stig Sægrov utstyrte Veccia med disse fullmaktene i desember i fjor. Også dette var ukjent for styret ved Akvariet.