Importerer ved frå Litauen

Skogeigar og bonde John Elling Vereide frå Gloppen har starta vedimport i stor stil.