- Alt kan resirkulerast

Fagfolk meiner telefonkatalogar og det andre papiret BIR ber oss kaste, fint let seg resirkulere.