3000 førsteklassinger på veien

I dag går 3000 seksåringer i Bergen til skolen for aller første gang. Politiet ber bilister om å vise hensyn, og lover storstilte trafikkontroller på alle veiene der de nye elevene ferdes.