Språkteknologi konkurs

Det kommunale eiendomsselskapet i Voss har sendt Nordisk Språkteknologi til skifteretten.