Bokhandlaren frå Førde

Nokre tilbod er lettare å avslå enn andre. Kva skulle for eksempel Førde kommune gjere då ein veldig engasjert skulptur-makar ville selje dei ei diskutabel statue av kommunens store son, kunstnaren Oddvar Torsheim?