Ber Fana-folk koke vannet

Beboere i store områder av Fana oppfordres til å koke drikkevannet etter at det er registrert forurensing i en vannprøve.