Brøt seg inn på Haukeland med øks

Den notoriske vinningsforbryteren er dømt 11 ganger tidligere for tyveri og narko, men i januar var det på ’an igjen.