Reddar Osterøy skule

Framlegget frå fylkesrådmannen om å leggja ned Osterøy vidaregåande skule får ikkje flertal i fylkestinget. Arbeiderpartiet, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Venstre går inn for å redda skulen.