Toppsjefen i Helse Førde går av

Jon Bolstad gir seg etter 13 år og blir sjef for Sjukehusapoteka Vest. Han nektar for at uroligheitane i organisasjonen hadde noko med avgangen hans å gjere.