Spesialenheten Øst skal etterforske bergenspolitiet

Spesialenhetens etterforskningsavdeling på Østlandet skal etterforske bergenspolitiet etter at en politimann varslet om at politiet ikke grep inn i grov narkotikakriminalitet.

Publisert:

Jan Egil Presthus leder Spesialenheten. Foto: Håvard Bjelland

Det var VG som først meldte mandag ettermiddag at Spesialenheten skal etterforske saken. Avisen avslørte lørdag at varsleren påsto at spanere fikk beskjed om ikke å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

– Slik som saken har utviklet seg, er det helt naturlig at Spesialenheten vil etterforske dette. Dette imøteser vi og ser frem til å samarbeide med Spesialenheten, uttaler politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt mandag ettermiddag.

Skal klargjøre

Spesialenheten kommer nå til å undersøke om «politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov kriminalitet, dvs. i situasjoner hvor politiet har hatt en plikt til å gripe inn», skriver Spesialenheten.

Ettersom en slik unnlatelse kan være straffbar, har Spesialenheten bestemt at det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

Les også

Les debattinnlegg skrevet av UiB-professor i rettsvitenskap: Et forsvar for ledelsen i bergenspolitiet

Først vil Spesialenheten klargjøre om politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov narkotikakriminalitet. Dersom det har skjedd, kommer Spesialenheten finne ut hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak disse.

Avhør i Bergen

Etterforskningen av saken skjer østfra og ikke fra Spesialenhetens avdeling i Bergen.

– Det handler om kapasitet ved avdelingen i Vest. Vi har flere etterforskere i Oslo og Hamar og færre saker enn det tilfellet er i Vest, sier Presthus.

Det er Liv Øyen som skal lede etterforskningsarbeidet. Hun forteller at arbeidet vil starte med å innhente alt som finnes av dokumentasjon.

– Vi skal gå nøye gjennom materialet og deretter vurdere hvilke etterforskningsskritt vi skal utføre og omfanget av disse, sier hun.

Hun vet ikke hvor lang tid etterforskningen vil ta. Etterforskerne kommer til å reise til Bergen, blant annet for å gjennomføre avhør.

Varselet ble sendt politimester Kaare Songstad i april i år og er siden behandlet av Riksadvokaten. I to likelydende brev til Hordaland statsadvokatembeter og politimesteren i Vest politidistrikt har Riksadvokaten kommentert spørsmålene som varselet reiser i forhold til fastsatte prioriteringer og politiets adgang til å unnlate etterforsking selv om det er rettslig grunnlag for det, ifølge Spesialenheten.

I brevet uttaler Riksadvokaten blant annet at det forutsettes at Vest politidistrikt utfører sitt oppdrag i tråd med sentrale føringer.

Publisert: