Brannutrykning til krematorium

Brannvesenet måtte rykke ut etter brannmelding fra krematoriet i Solheim kapell.