Tingrettene klarer seg bra med hoteller

Dommerne i Gulating nekter å bruke hoteller som rettssaler. Tingrettene har derimot ingen problemer med leide lokaler.