• NT BY: Planleggerne ønsker å bygge tett og relativt høyt i de nye kvartalene som vil åpenbare seg dersom Bygarasjen kan rives. FOTO: BERGEN KOMMUNE

Slik vil kommunen rive Bygarasjen og bygge by

221.000 kvadratmeter bebyggelse og over 1000 nye boliger i sentrum. Det kan erstatte dagens Bygarasje, hvis bilene får plass et annet sted.