Nekter for å ha passert bomstasjon – må ut med 13.000

Mannen mener bompengeselskapet har manipulert bildene av passeringene. Han ble ikke trodd i retten.

Publisert:

– MANIPULERT: Bileieren mener at bildene fra Bømlo Vegselskap er manipulerte, og at bilen på bildet blant annet har en annen farge på antennen. Sunnhordland tingrett trodde ikke på påstandene. Foto: Bømlo Vegselskap

Mannen fra Stord mener at Bømlo Vegselskap feilaktig har fakturert ham for flere bompasseringer på Spissøy og manipulert bildene av passeringene.

Med unntak av to passeringer, mener 49-åringen det ikke er hans bil som er avbildet på passeringene. Han viser blant annet til at detaljer på hans bil avviker fra bildene fra vegselskapet.

– Jeg vet jeg ikke har kjørt der på disse tidspunktene. Hvorfor skal jeg betale for noe jeg ikke har gjort, spør han.

– En prinsippsak

Da sunnhordlendingen ikke betalte bomavgiftene på 780 kroner samt tilleggsavgifter for å ha unnlatt å betale, tok Bømlo Vegselskap saken til forliksrådet.

Her møtte han ikke opp, og mottok derfor en fraværsdom på 6234 kroner. Selv mener 49-åring at han aldri fikk innkalling til forliksrådet, og bestemte seg derfor for å ta saken til retten.

Saken begynte opprinnelig med en faktura på 130 kroner, men mannen fra Stord mener han aldri mottok noen faktura på passeringene før tilleggsavgiftene var kommet opp i overkant av 3000 kroner.

– Det er ikke første gang jeg har blitt fakturert for bompasseringer jeg ikke har hatt. Dette har blitt en prinsippsak for meg. Det er ikke rett at jeg skal betale for bompengepasseringer jeg ikke har hatt.

Ble ikke trodd i retten

Han ble imidlertid ikke trodd i Sunnhordland tingrett. Etter å ha sett bildene fra Bømlo Vegselskap som viser en Toyota med registreringsnummeret på mannens bil, var det lite tvil i dommen.

«Det er ikke grunn til å tro at bildene er manipulert, og de er av en slik kvalitet at det ikke fremstår som usikkert at bilens registreringsnummer er riktig avlest», heter det i dommen fra Sunnhordland tingrett.

Retten avskriver også påstandene om avvik mellom bildene og hans egen bil, og mener han har mottatt fakturaene for bomavgiftene og unnlatt å betale disse.

Les også

Køtiden inn til Bergen halvert etter økte bompriser i rushtiden

– Verdt det

Nå er han dømt til å betale 9714 kroner til bompengeselskapet, samt dekke 3525 kroner i saksomkostninger for Bømlo Vegselskap.

Totalt må han ut med over hundre ganger så mye som beløpet i den første fakturaen. 49-åringen mener likevel at saken var verdt å ta til retten, og står fast på at bildene er manipulerte.

– Jeg er langt fra den eneste som har opplevd dette, og forhåpentligvis vil flere nå stå frem og få belyst dette problemet.

Publisert: