• NETTSAL: – For det meste er det snakk om militært utstyr som dukkar opp for sal på Finn.no og ulike kjøpe- og seljegrupper på Facebook, seier etterforskingsleiar Terje Raknerud i militærpolitiet. Her øver soldatar på å køyre med stridsvogn i Rena leir. FOTO: Håvard Bjelland (arkiv)

Soldatar selde uniformer, utstyr og ammunisjon på nett

I fjor blei 211 saker om vinningskriminalitet i Forsvaret meldt til militærpolitiet.