• FYLLES I: Byrådet ønsker seg park, badestrand og bybanetrasé langs Store Lungegårdsvannet. For å få plass til det, må det fylles ut i vannet. Det kan bli ødeleggende for byluften, mener forskere. FOTO: Jan M. Lillebø (arkiv)

Utfylling i Store Lungegårdsvannet kan forverre luften

Utbyggingen av Bybanen kan føre til dårligere byluft, mener forsker.