Refset pressen i promillesak mot siktet forretningsmann

Dag Steinfeld omtalte pressen som tarvelig, kikkervennlig og en bransje i solnedgang med stadig færre abonnenter. Det skjedde torsdag i en rettssak mot en bergensk forretningsmann siktet for promillekjøring.

Publisert Publisert

REFSET: Advokat Dag Steinfeld refset mediene for omtalen av en profilert forretningsmann i Bergen som er siktet for promillekjøring. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Bergenseren møtte i tinghuset torsdag for å få en tilståelsesdom etter at han ble pågrepet og siktet for promillekjøring på Minde natt til lørdag 12. mars. Han har vært en kjent forretningsmann og investor i Bergen i en årrekke.

Mediene er i en solnedgang

«Styrtrik bergensinvestor tatt med 1,8 i promille» var BAs tittel da avisen omtalte saken onsdag. Store deler av rettsmøtet handlet nettopp om omtalen av saken, som også ble gjengitt blant annet i VG, med tittel «Mangemillionær tatt med 1,8 i promille, kan slippe med 36.000 i bot».

Selv avviste mannen at han var styrtrik og beskrev sin livsstil som «asketisk».

Les også

159.000 i bot for ecstasy-tur

Forsvarer Dag Steinfeld brukte store deler av rettsmøtet på pressen som han omtalte som tarvelig. Han var tydelig på at saken ikke burde omtales.

– Mediebelastningen i denne saken er helt utenom det vanlige. Det er tusenvis av promillesaker som ikke nevnes i pressen. Mediene er i en solnedgang med stadig færre abonnenter. Omtalen av denne saken er et eksempel på pressens kikkermentalitet, tordnet Steinfeld.

– Det sitter to bak i salen og skrabler i sine blokker, la han til med henvisning til journalistene.

Ba journalister gå

Advokaten ba innledningsvis om at rettsmøtet ble lukket for pressen, men dommeren sa nei. Hovedregelen er at rettsmøter er offentlige.

– Jeg kan ikke forklare meg med pressen til stede. 97 prosent av min forklaring vil involvere andre. Jeg har sett konsekvensen av hva som skjer når pressen herjer med folk, sa mannen som erkjente straffskyld for fyllekjøring og kjøring uten gyldig førerkort.

– Kan du be journalistene om å forlate rettssalen på humant grunnlag, spurte han dommeren.

Deretter rettet han samme spørsmål direkte til journalistene fra BA og BT. Det endte med at deler av hans forklaring gikk uten journalister i salen.

Deretter fortalte han, med pressen til stede, at han hadde vært i et selskap fredag 11. mars i år. Han sa han ville gå tidlig hjem ettersom han følte seg dårlig.

– Jeg ble bedt om å bli værende. Hvis jeg dro, ville det bidra til å ødelegge stemningen, forklarte han.

– I dyp sorg

Han drakk vin til middagen og øl etterpå og sa han husket lite av hva som skjedde fra timen før midnatt og videre. Selskapet dro på byen og en av de andre bestilte shots som ble drukket like før klokken 03.00 om natten. Han ble pågrepet på Minde klokken 03.48 ved bilen og avla blodprøve senere. Den viste en promille på 1,8.

– Jeg husker ikke at jeg kjørte bilen fra sentrum, men må jo tro at det stemmer, sa mannen og viste til politirapportene i saken.

Han forklarte seg om mediebelastningen.

– Man må oppleve det på kroppen. Min familie er i dyp sorg, de er redd og vi er blitt identifisert på sosiale medier. Sosiale medier i dag er brutale, ukontrollerbare og ondskapsfulle. Jeg har fått telefoner og tekstmeldinger etter artiklene og er blitt identifisert, sa mannen.

Aktor hadde lagt ned påstand om at mannen ble dømt til ubetinget fengsel i 36 dager og at førerkortet hans ble inndratt i tre år. Videre at han ble dømt til å betale en bot på 36.000 kroner. Kun det siste syntes han var rimelig.

Økonomi et tema

Dommeren stilte imidlertid spørsmål ved mannens økonomiske situasjon, noe som er avgjørende for hvilken bot han skal idømmes. Dag Steinfeld stusset over dommerens engasjement rundt dette spørsmålet og lurte på om dommeren hadde lest medieoppslagene forut for saken. Dommeren bekreftet at han hadde lest BAs artikkel og skjønte at det handlet om samme sak. Han mente siktedes økonomi kunne ha vært bedre opplyst fra politiets side.

– Det er første gang jeg opplever en dommer som etterprøver politiets arbeid på denne måten, sa Steinfeld.

– Det er riv ruskende galt at jeg blir fremstilt som milliardær, sa mannen.

– En vulgarisering av norsk presse, skjøt Steinfeld inn.

Da siktede fikk spørsmål om hva han eide, svarte han slik:

– Jeg lever asketisk, tjener 26.000 kroner netto i måneden, har to biler, et hus jeg bygget selv og en hytte jeg kjøpte for tre millioner kroner da markedet var på topp. Hva dette er verdt, vet jeg ikke.

Han forklarte at han hadde aksjer i flere selskap, men at verdien på «hovedselskapet» var null. Gjelden var like mye verd som verdiene på eiendelene, ifølge forretningsmannen.

Formildende omstendigheter

Dag Steinfeld ba om at hans klient fikk en betinget dom. Ubetinget fengsel ville blant annet medføre at han ville få innreiseproblemer til USA og dermed måtte gi opp den videre yrkeskarrieren ettersom det var helt nødvendig for ham å reise til USA i forbindelse med jobben. Steinfeld fant flere andre formildende omstendigheter ved saken.

Advokaten påpekte at hans klient ikke var dømt for promillekjøring tidligere. Det var dessuten et begrenset skadepotensial ettersom kjøringen skjedde midt på natten da trafikken var minimal. Mediebelastningen er også noe som tilsier lavere straff, ifølge Steinfeld.

– Dessuten skal han ha strafferabatt fordi han tilstår.

Ønsker dom nå

Dommeren opplyste at det vil foreligge dom i saken over helgen, med mindre han kommer frem til at vilkårene for tilståelsesdom ikke er til stede. Da sendes saken tilbake til politiet, og det blir ordinær rettssak med full bevisvurdering.

For å få en tilståelsesdom må siktede blant annet tilstå uforbeholdent og bevisene må underbygge denne tilståelsen. I denne saken kunne ikke forretningsmannen huske at han hadde kjørt bilen den aktuelle natten, men mente at han måtte ha gjort det ettersom han ble pågrepet ruset ved sin egen bil. Han ba om å få dom nå.

– Hvis saken utsettes, er det en ytterligere belastning, sa han.

Publisert