• PÅ PLASS: Brannvesen og politi kom til stedet etter kort tid. FOTO: PER LINDBERG

Brannutrykning til Haukeland

Røyk og svilukt fra heisrom.