• TETT: Vegvesenet har god utsikt til skiltene. FOTO: RUNE STØLÅS

- Gi gass, nei, brems!

Underlig skilting rett utenfor Vegvesenets kontor.