• BERIT: Det blå øyet i midten av det hvite sør for Island er stormen Berits senter. FOTO: YR.NO

En vegg med vann på vei

Ekstremvarsel på grunn av høy vannstand.