Blir tvunget til rådyre bompengelån

Staten pålegger enkelte bompengeselskap dyre fastrentelån. Prisen må bilistene betale med dyrere bompenger og lengre nedbetalingstid.