• AV VEIEN: Kismulvegen har ikke plass til alle bilene som vil gjennom. Denne endte i en hage. FOTO: Ina Nygaard

Omkjøringskaos

Slik går det når europaveitrafikken presser seg inn på smale omkjøringsveier.