- Det snør!

Full jubel og årets snakkis. I Marineholmen barnehage.