• SJØFUGLTELJING: Holmane og øyane rundt fyret på Ytterøyane var lenge eit kjerneområde for skarv. I år fann ikkje ornitolog Tore Larsen eit einaste hekkande par. Han meiner næringssvikt er årsaka til tilbakegangen for sjøfuglbestanden. ARKIVFOTO: ØYSTEIN TORHEIM

Kritisk for sjøfuglane

For første gong hekka det ikkje havhest i sjøfuglreservata i Sogn og Fjordane i sommar. Også for toppskarv, ærfugl og grågås er situasjonen kritisk.