Fanger må spytte ut

Kriminalomsorgen vil bruke spytt for å avsløre rusbruk i norske fengsler. Ønsket er å slippe å se fanger tisse.