• SETTES I LAND: Mannskap på Njord A-plattformen i Norskehavet evakureres lørdag på grunn av uvær. FOTO: STATOIL

Statoil evakuerer oljeplattform

Statoil sender i land alt personell på Njord A-plattformen i Norskehavet på grunn av ekstremværet «Hilde».