— Jeg kan bekrefte at vi har fått noen henvendelser på at folk plages av skrikingen. Dette skyldes hekkesesongen, det er måkeungene som står for det meste av levenet. Hvis en unge for eksempel faller ut av reiret, blir det mye leven, forteller driftsdirektør på Haukeland, Askjell Utaaker.

Det gjelder særlig hovedblokken, men også andre avdelinger er rammet av støyen. Dette er avdelinger hvor pasienter er avhengig av hvile. Utaaker forteller at det selvfølgelig ikke er optimalt, men at det dessverre er lite de kan gjøre med måkene i hekkesesongen, ettersom de i denne perioden er fredet.

— Hekkesesongen varer heldigvis ikke så lenge. De kommer jo inn på land fra havet, og har da en adskillig større aksjonsradius, men bare for en liten stund.

Måkenes hekketid strekker seg fra og med mars til og med august.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 15 setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. I tillegg til å beskytte voksne fugler og avkommet deres innebærer bestemmelsen at det er forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Det er heller ikke lov til å flytte reirene.

Dersom reiret forsøkes flyttet så langt at det vil ha noen effekt for å hindre støy fra måkene, er sannsynligheten stor for at reiret blir ødelagt eller utsatt for rovdyr eller andre hekkende par, med den følge at måkene oppgir hekkingen. Det er med andre ord ikke mye Utaaker kan gjøre nå. Etter hekkesesongen skal et innleid skadedyrfirma sørge for å få en slutt på støyen.

— Måker er en del av det naturlige artslivet i Norge, men vi skal selvfølgelig etter at fredingsforbudet er opphevet gjøre de nødvendige forebyggende tiltak, slik at vi unngår at dette fortsetter eller skjer igjen, sier Utaaker.

- Lettere å flytte folk enn måker

Terje Kristiansen, ansvarlig for den daglige driften av Fuglevakta, forteller at måkene ikke lar seg flytte.

— Det er vanskelig å flytte måkene, da må man heller flytte folkene til et roligere sted.

Han mener at både forsøpling og mating av fugler har ført til at folk som bor i byer plages mer av måkestøy enn det som hadde vært nødvendig.

— Selv om man kan skyte måker etter at fredningsbestemmelsen er opphørt, er det ikke lett å drive jakt i en by, det er jo ulovlig, legger han til.

Nødvendig adferd

Dyreforkjemperorganisasjonen NOAH sendte 26.juni ut en pressemelding hvor de ber media om å unngå å omtale måkers naturlige forsvar av ungene som «terror» eller med andre negativt ladede uttrykk.

— Det er tvert imot viktig å vise til at måkenes skinnangrep er en harmløs og helt nødvendig adferd for å beskytte ungene frem til de blir flygedyktige, skriver Jenny Rolness i pressemeldingen.

NOAH anmelder hvert år en rekke mishandlingssaker hvor måker er ofre.

— Dette året er intet unntak.Negative holdninger som spres i samfunnet til disse dyrene, blant annet via media, er med på å legitimere oppførsel mot dyrene som i verste fall kan ende i mishandling.Det er viktig å fremme respekt for dyr og forståelse for deres naturlige adferd, og det som burde være en selvfølge - retten derestil å beskytte ungene den korte perioden i året det er snakk om.