— Tilliten til ledelsen er ikke til stede lenger, sier Alexander Myrtvedt, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, og styreleder i Kirkevesenets fagforening.

BT har tidligere omtalt de økonomiske problemene i Akasia, selskapet som forvalter kirker og gravplasser i Bergen, samt driver flere barnehager.

Selskapet må spare inn 20 millioner kroner, etter å ha gått med 12,7 millioner kroner i underskudd i fjor. Etter det BT kjenner til har også underskuddet i første kvartal i år vært betydelig.

De tillitsvalgte fikk beskjed om forholdene 4. april, da regnskapet ble lagt frem. De er sterkt kritiske til at underskuddet ikke ble oppdaget før.

— Vi fikk det kastet i fleisen, sier Magnhild Selvik hovedtillitsvalgt for barnehagene, og sekretær i Kirkevesenets fagforening.

- Dårlig ledelse

Hun sier de tillitsvalgte ble informert om at det ble nødvendig med oppsigelser for å spare inn underskuddet, forrige uke.

Nå har de fått melding om at hele 30,5 årsverk skal bort, og at de som blir sagt opp får beskjed allerede i slutten av neste uke.

— Det er dårlig ledelse som ikke har hatt bedre kontroll på økonomien, som gjør at vi er kommet hit vi er i dag. Nå er det andre som må gå. Det er kritikkverdig at de har hatt så lite styring, sier Selvik.

Slik de har forstått det, skal ingen sies opp i barnehagedriften. Ellers skal det kuttes over hele linjen, bortsett fra i toppledelsen. De har fått fornyet tillit fra forvaltningsutvalget, som leder Akasia.

— Vi stiller spørsmål ved at de samme folkene som har brakt oss inn i dette, skal redde oss ut av det. Hadde Akasia vært et privat firma, hadde ledelsen trolig måttet gå, sier Myrtvedt.

- Umulig å unngå kutt

Daglig leder i Akasia, Ove-Christian Fredriksen, vil ikke kommentere detaljene i kuttene som skal skje, men bekrefter at de må nedbemanne.

— Det er en forferdelig vanskelig og beklagelig situasjon å være i. Men vi må ta konsekvensene av økonomien vi har, med rammer som er for små i forhold til behovene vi skal dekke. Vi har håpet å unngå nedbemanninger, men det viser seg at det ikke er mulig, sier Fredriksen.

Han vil ikke kommentere de tillitsvalgtes kritikk til ledelsen, og håndteringen av underskuddet. Men han hevder at selskapet ville havnet i samme situasjon, uansett.

— Pengene vi har brukt er ikke sløst vekk. De er brukt på reelle ting, på kirkebygg og gravplasser, som vi ikke har nok midler til å gjøre. Det er greit at vi burde oppdaget underskuddet før, det har vi beklaget. Men vi kunne ikke unngått disse kuttene. De handler om at vår økonomi ikke er sånn at vi kan ha den driften vi har. Det er et permanent problem som må ordnes opp i, sier Fredriksen.

Han sier de vil sette i verk tiltak så snart som mulig.