- Må frifinnes for voldtekter

Forsvarer Gunhild Lærum mener det ikke finnes bevis mot Erik Andersen i de alvorligste sakene.