• FOTO: Paul S. Amundsen

Starter krise-chat

Kirkens SOS i Bergen er først ut i landet med tilbudet som skal hindre selvmord blant unge menn.