Brøt seg inn i tobakksbutikk

Men tyven kom ikke langt.