Klarsignal fra regjeringen

Utbyggingen av Bybanen og Ringvei vest holder frem uten stopp.

FEST: Ove Sverre Bjørdal (SP), Ruth Grung (AP), Oddny Miljeteig (SV) og Seinulf Tungesvik (SP) feirer vedtaket med bybanekake.FOTO: RUNE STØLÅS
 • Rune Stølås
 • Målfrid Bordvik
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

— Det er med stor glede vi har mottatt meldingen om regjeringens positive innstilling i sak om videreføring av Bergensprogrammet. Dette har stor betydning for utviklingen av byen og regionen, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Vi gleder oss over videreføringen av bybanen til Rådal, etappe 2 av Ringvei Vest og en enda bedre mulighet for en tredobling av sykkelsatsingen i byen, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, næring og klima.

Bompengesøknaden for videreføring av Bergensprogrammet omfatter også midler til Skansetunnelen og en rekke andre prosjekt. Bompengeordningen forlenges med 10 år, fra 2015 til 2025.

— Nå er også planprosessen for regulering av bybanestrekningen Rådal-Flesland formelt startet opp. Vårt håp med dette er at bybanen kan bygges kontinuerlig og stå ferdig til Flesland i løpet av 2015. Dagens nyhet fra statsråd Kleppa passer som hånd i hanske i byrådets langsiktige strategi for et helhetlig miljøvennlig transportsystem i Bergen, sier Iversen.

— Vår glede i dag er ikke blitt mindre etter at vi har fått melding fra Slottet om at Hennes Kongelig Høyhet Dronning Sonja kommer til Bybaneåpningen 22.juni.

Iversen mener Bergen nå for alvor blir satt på kartet.

Beholder kompetansen

 • Vi kan nå gå videre med disse viktige utbyggingene og være trygge på at vi vil få rasjonell drift uten unødig opphold. Svært gledelig, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg som regner med at Stortinget vil følge innstillingen fra regjeringen, når saken skal behandles i løpet av våren.

De planlagte investeringene beløper seg til i overkant av 6,2 milliarder kroner. Om lag halvparten skal dekkes av Hordaland fylkeskommune, resten med bompenger.

Til sommeren blir anleggsarbeidet på første etappe av Bybanen, fra sentrum til Nesttun, ferdigstilt. Andre etappe fra Nesttun til Rådal skal etter planen stå ferdig i 2012.

— Med klarsignal til byggesteg 2 av Bybanen vil organisasjonen for bybaneutbyggingen kunne opprettholdes, og vi får nytte av deres kompetanse i den videre utbyggingen, sier fylkesordføreren.

Første etappe av Ringvei vest skal åpnes i sommer.

Miljø

 • En utvidelse av Bergensprogrammet legger til rette for en videre utvikling av et mer miljøvennlig og effektivt transportsystem, med vekt på et godt kollektivtilbud og bedre forhold for fotgjengerne og syklister. Dette styrker Bergensområdet, som er en av de viktigste økonomi-, kompetanse- og innovasjonsregionene i landet. Området er viktig for verdiskaping på Vestlandet og ellers i landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Det åpnes også for at Bergen kan få såkalte belønningsmidler til en forlengelse av Bybanen til Flesland.

«I den grad Bergen oppfyller vilkårene for midler fra Belønningsordningen kan disse midlene benyttes til delfinansiering av forlengelse av Bybanen. Samferdselsdepartementet vil imidlertid stille strenge krav til trafikkregulerende tiltak for tildeling av belønningsmidler.» heter det i proposisjonen som i dag ble lagt frem.

Gulrot

 • Dette er en milepæl, og det viser at regjeringen stiller opp hvis Bergen stiller opp, sier gruppeleder Oddny Miljeteig (SV).

Sammen med opposisjonspartiene AP og SP i Bergen har hun fått laget en bybanevogn som gulrotkake.

— Nå er det viktig at Bergen kommune og Hordaland fylke får på plass konkrete tiltak for å få ned biltrafikken, og for å oppfylle kravene til belønningsmidler, sier hun.

— Disse midlene vokser og kan utgjøre flere hundre millioner kroner som kan brukes til forlengelse av Bybanen, sier Ruth Grung (AP).

Også Seinulf Tungesvik og Ove Sverre Bjørdal fra SP vil nå legge press på byrådspartiene for å få på plass køprising og andre bilbegrensninger i sentrum.

— De trafikale problemene må løses med gode kollektivtilbud, ikke bare krisetiltak når giftskyen ligger over byen, sier Grung.

- Bompengeran

 • Dette er et nytt bompengeran fra en regjering som bruker bompenger som utpressing. En regjering som samler penger på fond i utlandet og lar bilistene kjøpe vei på avbetaling hjemme. I tillegg presser regjeringen ytterligere på for å få rushtidsavgift i Bergen. Formuleringen ”i den grad Bergen oppfyller vilkåra for milder fra belønningsordningen” er en åpen politisk utpressing overfor innbyggerne i Norges nest største by og alle transportbrukerne i Bergensregionen, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (FrP).

Han ville heller hatt tog enn Bybane til Flesland.

— FrP vil ha full utbygging av Ringvei vest etappe 2 og 3, bygging av Skansenstunnel og forlengelse av dagens jernbane til Flesland; alt med statlig finansiering og selvfølgelig uten bompenger.

Hva mener du om vedtaket? Si din mening her.

Publisert
SYMBOLSK: Gulrøttene symboliserer belønningsmidlene Bergen kan få. Kakefatet er også fult av små sure biler. Kaken ser ut til å gå i rute helt fra Åsane til Flesland.FOTO: RUNE STØLÅS
Kartskisse for byggetrinn på Bybanen og Ringvei vest.

Les mer om dette temaet

 1. Første smell på Ringvei Vest

 2. Miljøgevinster av Ringvei Vest

 3. Skål for Ringveg vest

 4. - Tar livet av Bergensprogrammet

 5. Vil droppe Skansentunnelen