• FEST: Ove Sverre Bjørdal (SP), Ruth Grung (AP), Oddny Miljeteig (SV) og Seinulf Tungesvik (SP) feirer vedtaket med bybanekake.FOTO: RUNE STØLÅS

Klarsignal fra regjeringen

Utbyggingen av Bybanen og Ringvei vest holder frem uten stopp.