Vil ha fri fart på norske motorveier

Fartsgrensene på flere store veier rundt Oslo og i Nord-Norge bør oppheves.