• NÆRBARNEHAGE: Hvert tredje barnehagebarn i Bergenhus bydel har barnehageplass utenfor bydelen. Det vil Marita Multu (KrF) gjøre noe med. FOTO: Ørjan Deisz

Vil ha storbarnehage på Nordnes

Når Høgskolen i Bergen står ledig i 2014, vil Marita Moltu (KrF) fylle rom og ganger med barn.