-  Vi er i ferd med å trappe ned for sesongen, så manglende togforbindelse vil neppe bli noe stort problem. Noen få gjester må nok kjøres fra Mjølfjell stasjon, og hyttefolkene bruker i stor grad bil, sier Eva Kløve ved Mjølfjell ungdomsherberge.

Dagtoget mot Bergen hadde akkurat passert Ørneberget, da enorme steinblokker sopte med seg et snøoverbygg med kjøreledning, skinner, sviller, pukk og et solid betongfundament og sperret Rallarvegen. Raset fylte også ulvikbøndenes saueinnhegning.

Kløve forteller om en noe uventet effekt av raset.

— Vi har hatt god omsetning på «rasturistene». Mange har strømmet til for å se på raset, og da stikker man gjerne innom herberget og kjøper litt mat og slikt, sier Kløve.

Betongfundamentet som holder Bergensbanen fast i den steile fjellveggen ble nærmest pulverisert. Skinnene er forvridde i et kaos av stein, sviller og trefliser fra knust snøoverbygg.

Nå er det sykkel og fottøy som gjelder på den fem kilometer lange strekningen til Upsete. Når arbeid skal utføres i rasområdet, blir det satt ut vakter på Rallarvegen.

- Før vi kan gjøre noe som helst, må klatrere opp og fjerne alt som måtte være løst, eller står i fare for å løsne. Den neste store utfordringen er å få feste for et nytt fundament, enten provisorisk eller permanent. Derfor er det helt umulig å si hvor lenge Bergensbanen blir stengt, sier informasjonssjef Inge Hjertaas i Jernbaneverket.

I mellomtiden må veinettet ta unna både togpassasjerer og godstransporten.