• FØR: Gamlebroen blir for kort, og er historie. FOTO: JO HJELLE

Må bygge broen annerledes

Brokollapsen i Trondheim fører til at veivesenet må bygge broen over Rv 555 ved Drotningsvik på en annen måte.