- Velter røyk ut av taket

Hyttebrann i Grimseidsvegen.