Reiser master nær kulturminner

Statnett har fått dispensasjon fra kulturminneloven til å bygge master over Dyraneseidet i Hardanger.