Bil mistet hjulet i tunnel

Ga lange køer mot sentrum.