Redningsoppdrag i Kvam

To kvinner og to hunder måtte få hjelp ned fra fjellet.