— Vi må ta grep nå. Vi kan ikke vente på at flere brannmenn skal dø eller bli syke av brannyrket, sier Tommy Kristoffersen, som er leder for gruppen «Brannmenn mot kreft».

I dag møtte de mannsterke opp utenfor Stortinget, med krav om at loven blir endret slik at enkelte kreftsykdommer kan bli definert som yrkessykdom. Med seg hadde de pensjonerte og aktive brannfolk, kreftrammede brannfolk og pårørende fra hele landet.

— Når brannmenn brenner for noe, engasjerer de seg. Dette er en viktig sak for alle brannfolk over hele landet, sier Kristoffersen.

- Forventer resultater

Kristoffersen holdt en appell utenfor Stortinget der han blant annet roste syklistene fra Bergen brannkorps, som hadde syklet for «Brannmenn mot Kreft» helt fra Bergen. Deretter overrakte han et krav om endring av yrkesskadelovgivningen til leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arve Kambe.

MÅL: Her kommer brannmennene fra Bergen endeligi mål etter 60 mil på sykkel.
HÅVARD BJELLAND

— Han sa at han kom ut for å snakke med sine sønners helter. Han takket oss for at vi tok opp dette, og roste jobben og innsatsen vi gjør. Han sa han tar dette seriøst og at han vil jobbe med saken fremover. Vi forventer at det blir resultater ut av det, sier Kristoffersen.

Gjennom de siste 20 årene konkluderer internasjonal forskning med at det er en klar sammenheng mellom brannmannsyrket og økt kreftfare.

— Vi utsettes jevnlig for ulike cocktailer av kreftfarlige stoffer som sot, asbest, arsen, PAH, formaldehyd, benzen og dieseleksos. Mange av kjemikaliene tas opp i kroppen via huden, og det finnes ikke brannvernutstyr som kan beskytte oss mot dette, sa Kristoffersen til BT i slutten av mai. - Brannfolk må få yrkesskadeerstatning

Gruppen «Brannmenn mot kreft» har siden oppstarten i 2011 jobbet med å kartlegge hvor mange norske brannmenn som har fått kreft. De har også vært i møter med forskere, myndigheter, arbeidsgivere, arbeidsmiljøseksjoner og brannfolk for å samle inn informasjon om temaet.

— Så langt har vi fått tilbakemelding fra over 80 brannmenn i Norge som har eller har hatt ulike typer kreft som brannfolk har forhøyet risiko for å utvikle. Blant annet testikkel-, lymfe-, hud- eller prostatakreft. Flere brannmenn i Bergen har også dødd av kreft. Vi håper det ikke blir flere.

- Ikke siste gang

I slutten av mai skrev BT om den tidligere brannmannen og feieren Frode Tufte (59), som for 15 år siden fikk påvist kreft. Nå går han rettens vei for å få yrkesskadeerstatning. I Canada, Australia og USA er brannmenn blitt hørt. Der blir flere typer kreft regnet som yrkessykdom.

Lørdag 31. mai startet også over 20 brannfolk fra Bergen brannkorps sitt idrettslag et sykkelløp for «Brannmenn mot kreft». Løpet med sykkelrittet Bergen-Voss og endte opp utenfor Stortinget i dag.

— Dette er bare begynnelsen. Nå må vi la denne sykkelturen synke inn, så får vi se hva vi gjør til neste år. Det hadde vært veldig gøy å sykle til Danmark og Sverige, sier han, sa leder for sykkelaksjonen Stian Bjelland til BT tidligere i dag.

— Nå skal gutten som syklet fra Bergen få sette bort syklene sine for resten av dagen. Men dette er absolutt noe som vil skje flere ganger. Men det er usikkert om vi ender opp utenfor Stortinget en gang til, sier Tommy Kristoffersen.

«Brannmenn mot kreft» arrangerer seminar om yrkesbetinget kreft den 28. og 29. august i Bergen.

APPELL: Lederen for gruppen «Brannmenn mot kreft», Tommy Kristoffersen, holder appell utenfor Stortinget onsdag.
Håvard Bjelland