- Angrepet av jenter på Bybanen

Politiet måtte hjelpe vekter.