• FINNER KRITISKE OMRÅDER: Martin Wikeski fra Max Planck Institute viser hvordan de sporer utrydningstruede dyre- og fuglearter ved hjelp av GPS-sendere. Dette gjør de for å kartlegge hvor artens viktigste områder er i verden. FOTO: TOR HØVIK

Stadig færre dyrearter i verden

Om 40 år kan et stort antall av dagens dyrearter i verden være utryddet. Vi lever midt i jordens sjette masseutryddelse.